Vizuālais tēls un profesionalitāte

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Šajā kursā jūs mācīsieties izveidot savai profesionalitātei atbilstošu vizuālo tēlu. Paaugstināsiet savu pašapziņu, apvienojot profesionalitāti savā jomā ar harmonisku imidžu, jūtoties ērti, skaisti un pārliecināti par sevi.  Gūsiet arī dziļāku priekšstatu par stila nozīmi darba ikdienā sava uzņēmuma kultūras kontekstā.  
Jūs varēsiet objektīvi novērtēt savu individualitāti, savas ārienes nepieciešamos korekcijas veidus un iegūsiet praktiskus padomus universālas un funkcionālas  garderobes veidošanai:
-          imidža dizaina piecu komponentu algoritms,
-           apgūsiet efektīvus apģērbu komplektēšanas principus (garderobes kapsulas),
-          saņemsiet garderobes kapsulas shēmas katram figūru silueta tipam,
-          izveidosiet savu individuālo minimālo funkcionālo garderobes kapsulu - 7 apģērba priekšmeti un 7 aksesuāru priekšmeti,
-          izkopsiet iepirkšanās prasmes, lai mērķtiecīgi izvairītos no emocionāliem un nevajadzīgiem pirkumiem.
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Visiem, kas vēlas izveidot savai profesionalitātei atbilstošu vizuālo tēlu.
 
Kursa ilgums 8 h.