Korporatīvā līmeņa darījumu meistarklase

Tavs svarīgākais resurss esi TU pats! Ir pieci pamata komponenti, par kuriem jādomā un kuri jāattīsta, ja Tu esi apņēmies kļūt par neapstrīdamu līderi izvēlētajā jomā - Tava personīgā enerģija, vērtību sistēma, mērķi un spēja komunicēt mērķtiecīgi, skaidri un pārliecinoši... Lasīt vairāk


Telefonpārdošana

Kā palielināt pārdošanas rezultātu vienkārši paceļot klausuli? Pirms 15 gadiem masu medijos parādījās raksts par kādu cilti Āfrikā, kurā tās vecākie, lai apliecinātu savu statusu, pi... Lasīt vairāk


Klientu vadības un pārdošanas organizācijas attīstības programma

Programmu izstrādā atbilstoši Jūsu uzņēmuma biznesa kontekstam un vajadzībām. Tā ir integrēta izpētes, konsultāciju un attīstības programma, kuras mērķis ir atbalstīt uzņēmuma iniciatīvas veikt nepieciešamās izmaiņas klientu vadības resursu izmantošanā, k... Lasīt vairāk


Klientu apkalpošanas prasmju pilnveidošana

Klientu apkalpošanas speciālisti sniedz būtiskāko ieguldījumu vienotas klientu apkalpošanas kultūras veidošanā savā uzņēmumā. Viņu personīgais zīmols, ko veido viņu vērtības, attieksme un motivācija kalpot klientam, nosaka tās smalkās detaļas, kas ... Lasīt vairāk


Izcila klientu servisa kvalitātes programma

Sešpadsmit gadus esam sekojuši līdzi, kā attīstās servisa koncepcija no vienkāršas klientu apkalpošanas līdz servisa izcilībai un tā kvalitātes mērīšanai Latvijā un visā pasaulē dažādās nozarēs un esam guvuši vairākas atziņas: ... Lasīt vairāk


Kaulēšanās prasmju pilnveidošana iepirkšanas speciālistiem

Ko varat gaidīt no šī kursa? Padziļināsiet un strukturētas zināšanas par darījumu pušu interesēm, pozīcijām un atbilstošas iepirkšanas metodes izvēli. Dalībnieki apgūs modeļus, ar kura palīdzību varēs pārskatīt līdzšin... Lasīt vairāk


Pārdošanas sarunu vadīšana

Biznesa sarunās tiešā nozīmē tiek pārbaudīts viss, ko jūs zināt un protat. Vai no šīm sarunām Jūs aiziesiet kā ieguvējs vai zaudētājs ir atkarīgs no tā, cik efektīvi Jūs pratīsiet izmantot savas prasmes un zināšanas mērķu sasniegšanai. ... Lasīt vairāk