2017

Centrālā statistikas pārvalde Personīgā, līderības un komandas potenciāla attīstīšana, pielietojot MBTI
Stratēģisko mērķu sasniegšana, stratēģisko un darbības mērķu kaskadēšana
Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
Starptautiskā lidosta "Rīga"  Pirmā līmeņa vadītāju attīstības programma
 SSE Riga  MBTI ievadkurss EMBA studentiem
 Latvijas Universitāte Darba izpildes vadība un darbības mērķu noteikšana
 Swedbank  Līdera kompetenču un personisko prasmju attīstība
Līderība un motivācija
 Joker Ltd  Komunikācijas prasmju attīstīšana
Piepārdošanas prasmju attīstība
 Latvijas Televīzija  Vadītāju kompetenču attīstības programma