2012

AS Swedbank
  Lauku atbalsta dienests
 AS "Latvijas valsts meži"
  Latvijas brīvo arodbiedrību savienība
 SIA Lattelecom
  Dobeles novada pašvaldība
  AS Citadele banka
 MindShare, VIA MEDIA
 Siguldas novada pašvaldība
  SIA Cleanhouse