2010

AS Latvijas valsts meži
SIA RIMI Latvia
Lauku atbalsta dienests
Salaspils novada dome
Rīgas dome
Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA)
VAS Latvenergo
SIA BOE
AS Latvijas Valsts meži
AS SEB Dzīvības apdrošināšana
SIA Fazer maiznīcas
SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala
SIA Baltic Miles