2007

SIA MIRA Būvmateriāli
SIA Kontu Birža
SIA NK Konsultāciju birojs
AS GE Money Bank
SIA Topnordic
SIA Komunikāciju Grupa
SIA East Metal
BO VAS Latvijas Pasts
SIA Veeseadmed
SIA Baltijas Konsultācijas
SIA TK Development
SIA Volvo Truck Latvia
VAS Tiesu nama aģentūra
SIA Biznesa augstskola Turība
SIA Airport
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes sekretariāts
LR Tieslietu ministrija
Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācija
AS Latvijas Finieris
Biedrība Līdere
SIA Linstow Center Management
AS DnB NORD Banka
SIA Concierge Latvia
SIA Biznesa un tehnoloģiju centrs
SIA Schneider Electric Latvia
AS Aizkraukles Banka
SIA Antti
ANTTILA
SIA DPD Latvija
SIA DARDEDZE Hologrāfija
V/A Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
SIA Merks
SIA Robert Bosch
AS Latvenergo
SIA Lattelecom