2005

AstraZenec pārstāvniecība Latvijā
VAS Latvijas Valsts meži
BO VAS Latvijas pasts
AAS Balta
SIA Novasan Balticum
SIA Furors
AS Hansabanka
Latvijas Radio
SIA Producentu grupa Outline
SIA Latrek
LR Naturalizācijas pārvalde
SIA Baltic Property Trust Asset Management
KPMG Baltics
SIA Latvijas Mobilais Telefons
AS Aizkraukles Banka
SIA RAMITEH
Rīgas Ekonomikas augstskola
SIA Volvo Truck Latvia
SIA SACCO
Rīgas domes Pilsētas attistības departaments
SIA Lattelecom
SIA Antti
ANTTILA
SIA DHL Latvia
SIA Ragn-Sell
SIA Ragn-Sell
SIA RIMI Latvija
SIA ESSKO
SIA Biznesa augstskola Turība
AS Latvijas Krājbanka
AS DnB NORD Banka
SIA Ecco Baltija